ČESKO-SLOVENSKÁ
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Výtvarná soutěž studentů čtvrtých ročníků
středních škol s uměleckým zaměřením
Výtvarná soutěž studentů
čtvrtých ročníků středních
škol s uměleckým zaměřením
..
21.5.2022
Vyhlášení výtvarní
soutěže Start21art
21.9. - 30.9.2022
Registrace školy
na stránkách soutěže
1.10. - 21.11.2022
Registrace studentů,
soutěžních prác a poroty
1.12.2022 - 9.1.2023
Hodnocení děl porotou
na stránce soutěže
16.1.2023
Zveřejnění výsledků
na stránce soutěže
23.1. - 23.2.2023
Hodnocení finálních
děl porotou
28.2.2023
Zveřejnění výsledků
finále soutěže
1.3. - 21.3.2023
Aukce soutěžních děl
na kubikum.com
do 21.4.2023
Předání cen
výhercům soutěže

Nadace KUBIKUM vyhlašuje další, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarné soutěže START21ART

Po úspěšném prvním ročníku se posouváme o krok dále a studenti uměleckých oborů mají možnost ukázat svůj talent i za hranicemi. Cílem soutěže START21ART je podpořit a zviditelnit mladé umělce.

Jak se zapojit do START21ART?

Každá střední škola s uměleckým zaměřením může nominovat desetinu z celkového počtu studentů 4. ročníků, kteří sami nebo pod vedením pedagoga vytvoří výtvarné dílo exkluzivně pro tento ročník soutěže. START21ART na téma ENERGIE. Téma nabízí široký prostor pro kreativitu a už dnes se těšíme na práce mladých umělců. Jedním z garantů kvality soutěže je porota složená z osobností uměleckého vzdělávání v České a Slovenské republice.

Co můžeš získat?

Kromě důležitého přínosu soutěže pro umělce z našich dvou sousedících zemí, kterým je nepochybně prestiž, máme připraveny i zajímavé výhry...

  • Každý student z TOP21 v České republice a z TOP21 ve Slovenské republice bude odměněn finanční výhrou 210 EUR.
  • První tři nejlepší studenti z celého ročníku soutěže navíc obdrží cenu Nadace KUBIKUM.
  • Školy z obou zemí (ČR a SR), jejichž studenti se umístí na 1. místě v daném státě, vyhrávají 2121 EUR.
  • Každý soutěžící z TOP21 v ČR a z TOP21 v SR dostane pamětní publikaci s díly a profily všech zúčastněných studentů.
  • Všechna soutěžní díla budou zařazena do aukce, přičemž autor vydraženého díla získá 80 % z jeho prodejní ceny (20 % získává Nadace KUBIKUM na podporu umění).