START21ART

Pokyny pro školu

NADACE KUBIKUM s podporou společnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlašuje další, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarné soutěže určené pro vybrané studenty čtvrtých ročníků středních škol s uměleckým zaměřením pod názvem START21ART.
Cílem soutěže je podpořit a zpropagovat tvorbu mladých umělců na startu jejich profesionální kariéry. Připravit je na uměleckou praxi a povolání, pomoci jim získat zkušenosti, autorské dovednosti a prezentovat se široké veřejnosti prostřednictvím on-line prostoru.

Časový harmonogram soutěže:

21.5.2022 vyhlášení soutěže START21ART,
21.9.2022 – 30.9.2022 registrace školy na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (v závislosti na zemi, ve které se škola nachází) prostřednictvím online formuláře,
1.10.2022 – 21.11.2022 registrace studenta a jeho soutěžního díla na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (v závislosti na zemi, ve které se škola nachází) prostřednictvím online formuláře,
1.10.2022 – 21.11.2022 registrace porotců na www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (v závislosti na zemi, ve které se škola nachází) prostřednictvím online formuláře,
1.12.2022 – 2.1.2023 hodnocení děl porotou,
16.1.2023 zveřejnění výsledků I. úrovně soutěže,
23.1.2023 – 23.2.2023 hodnocení TOP 42 děl porotou,
28.2.2023 zveřejnění výsledků II. úrovně soutěže,
1.3.2023 – 21.3.2023 aukce všech soutěžních děl,
do 21.4. 2023 předání cen.

Pokyny pro školu:

 • Soutěže se mohou zúčastnit vybraní studenti čtvrtého ročníku škol s uměleckým zaměřením. Škola se může do soutěže zapojit a nominovat soutěžícího pouze v případě, že podíl jej uměleckých oborů/programů tvoří alespoň 50 % všech oborů/programů, které poskytuje.
 • Škola se zaregistruje na stránce www.start21art.sk nebo www.start21art.cz (dle země, ve které sídlí škola) přes on-line formulář ve stanoveném čase (21. 9. 2022 - 30. 9. 2022), kde uvede i počet studentů, kteří mohou být nominováni. Nominovat může maximálně 10 % ze všech svých studentů posledního (čtvrtého) ročníku. (Na každou započatou desítku studentů, jeden nominovaný soutěžící.)
 • Po úspěšné registraci se v profilu školy zobrazí kódy pro soutěžící studenty a porotce nominovaného školou potřebné pro jejich registraci do soutěže.
 • Škola vybere studenty, kteří ji budou reprezentovat a přidělí jim vygenerované kódy. Nominovaný student musí být v době registrace do soutěže zletilý.
 • Škola nominuje jednoho porotce a přidělí mu vygenerovaný kód. Kód se aktivuje jen v případě, že za školu bude registrován alespoň jeden soutěžící.
 • Po registraci soutěžního díla škola elektronicky potvrdí, že dílo a jeho digitalizovaná podoba odpovídají soutěžním podmínkám:
  • Dílo je vytvořeno exkluzivně pro tuto soutěž, před soutěží toto dílo nesmí být nikde vystavováno ani přihlášeno do jiné soutěže.
  • Téma pro letošní ročník soutěže je: "ENERGIE"
  • Použitá technika je věcí volného výběru autora.
  • Rozměry soutěžního díla: minimálně: 20 x 29 cm, maximálně: 100 x 70 cm.
  • Dílo je podepsáno autorem a označeno na zadní straně štítkem s popisem díla (název, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
  • Dílo musí být vyfoceno z přední i zadní strany spolu se štítkem.
  • Zdigitalizovaná podoba díla odpovídá jeho reálnému provedení.  

Závěrečná ustanovení:

Registrací v soutěži vyjadřují účastníci svůj souhlas s odmínkami uvedenými ve statutu soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla a podmínky soutěže. Změna nebo úprava statutu soutěže bude provedena stejným způsobem, jako byla soutěž vyhlášena. Statut soutěže s podrobnými podmínkami a další informace na www.start21art.cz.

Případné dotazy rád zodpoví náš organizační tým:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00