Porota nominována zástupci škol

Mgr. CHRISTIANOVÁ Dana

malba, kresba, dějiny umění, restaurování nástěnné malby

SŠ cestovního ruchu a grafického designu, U Josefa Pardubice II


MgA. HÁBLOVÁ Hana MgA.

malba

SŠ filmová, multimediální a počítačových technológií, Filmová Zlín


KOUBKOVÁ Hana

dílenský učitel, zameření na sítotisk

SUŠ a VOŠ, Horní nám. Jablonec nad Nisou


MgA. KUBIŠOVÁ Leona MgA.

grafický design

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Na Hrázi Poděbrady


MgA. ŠÁROVEC Martin

výtvarník/pedagog

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Jablonského Praha 7