Porota nominována vyhlašovatelem soutěže
Porota nominována zástupci škol