Vyhodnocení I. úrovně soutěže není dostupné, jelikož cílem I. úrovně bylo vybrat z přihlášených děl 21 nejlepších.
Na takový výběr byl zapotřebí minimální počet 22 přihlášených studentů.
Tato podmínka u soutěžících z České republiky splněna nebyla, proto byla první úroveň hodnocení českých soutěžících zrušena a všichni tito studenti jsou přesunuti do II. úrovně hodnocení, která bude probíhat od 21. 1. 2023.