Lucia Sepešiová

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

Lucia Sepešiová

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

.začiatok

Téma: Začátek...
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozměry: 42 x 59cm