Veronika Gazdová

Študijný odbor: Multimédia a digitální design
SŠ filmová, multimediální a počítačových technológií, Zlín

Veronika Gazdová

Študijný odbor: Multimédia a digitální design
SŠ filmová, multimediální a počítačových technológií, Zlín

Energy Drink

Téma: Energie
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozměry: 42.33 x 49.5cm