Tomáš Hrozinka

Študijný odbor: Grafický design
VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha

Tomáš Hrozinka

Študijný odbor: Grafický design
VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha

Typoobvod

Téma: Energie
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozměry: 32 x 45cm