Laura Kulíšková

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Trenčín

Laura Kulíšková

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Trenčín

CESTA

Téma: Začátek...
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozměry: 29 x 42cm