Matej Masaryk

Študijný odbor: Grafický dizajn
SŠUP, Nitra

Matej Masaryk

Študijný odbor: Grafický dizajn
SŠUP, Nitra

Na začiatku bola frekvencia...

Téma: Začátek...
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozměry: 42 x 59cm