Veronika Tamašiová

Študijný odbor: Dizajn - grafický a priestorový dizajn
SŠUP, Žilina

Veronika Tamašiová

Študijný odbor: Dizajn - grafický a priestorový dizajn
SŠUP, Žilina

LOPHORI

Téma: Začátek...
Technika: Fotografie - digitální
Rozměry: 50 x 70cm