Denis Dujsík

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

Denis Dujsík

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

Follow your soul - Nasleduj svoju dušu

Téma: Začátek...
Technika: Fotografie - digitální
Rozměry: 60 x 40cm