Vyhlášení organizátora soutěže
START21ART 2022/2023

V česko-slovenské výtvarné soutěži START21ART jsme dne 21. 11. 2022 ukončili registrace studentů, soutěžních děl a porotců. V letošním roce jsme zaznamenali nárůst slovenských soutěžících, což je odrazem úspěšnosti prvního celoslovenského ročníku, a to nás velmi těší.

Výtvarná soutěž START21ART má dvě úrovně hodnocení. Cílem I. úrovně je vybrat z přihlášených děl 21 nejlepších. K takovému výběru je zapotřebí minimální počet 22 přihlášených studentů. Tato podmínka u soutěžících z České republiky splněna nebyla, proto jsme první úroveň hodnocení českých soutěžících zrušili a všichni tito studenti jsou přesunuti do II. úrovně hodnocení.

Jelikož se nehodnotila I. úroveň soutěže v ČR, přihlášení čeští porotci budou mít možnost hodnotit díla ve II. úrovni soutěže, která bude probíhat od 23. 1. 2023.

Soutěžící studenti tak nepřijdou o možnost hodnocení jejich děl ve II. úrovni soutěže a z I. úrovně soutěže jim bude poskytnuta podpora jejich dalšího vzdělávání ve výši 210 €.